Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wykorzystanie potencjału technologii edukacyjnych i cyfrowych zasobów wiedzy w pracy zdalnej nauczyciela (kurs online)Program:
  1. Otwarte Zasoby Eduakcyjne
  2. Biblioteki, muzea archiwa
  3. Muzyka, wideo
  4. Zdjęcia i grafiki
  5. Nauczanie wyprzedzające

Termin:
26.04.2021 - 21.05.2021


Terminy realizacji:
26-04-2021 w godz. 14.00-15.00

Cena: 50,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Anna Puścińska