Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wyruszamy na webquest z Kwietniowymi Antypiratami ( (seminarium online)Program:

1. Własność intelektualna i prawo autorskie w otwartym i kreatywnym świecie

2. Licencje Creative Commons - dzielimy się legalnie

3. Realizacja projektu edukacyjnego metodą webquest

4. Przygotowanie quiz/testu w Formularzach Google

5. Przygotowanie quizu/testu w MS Forms


Terminy realizacji:
10-03-2021 w godz. 14.00-15.30

Cena: forma bezpłatna zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Anna Puścińska