Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zaciekaw ucznia! - IBSE na przedmiotach przyrodniczych (warsztaty)Program:
  1. Dlaczego IBSE?
  2. Uczeń badaczem, nauczyciel przewodnikiem
  3. IBSE krok po kroku
  4. IBSE w praktyce na zajęciach


Cena: 50 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Ewa Olejnik