Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zadania opiekuna stażu (warsztaty)Program:
  1. Zadania opiekuna stażu w świetle prawa oświatowego
  2. Dokumentacja opiekuna stażu
  3. Projekt oceny stażu zawodowego
  4. Zbieranie informacji o realizacji planu rozwoju zawodowego

Terminy realizacji:
22-10-2020 w godz. 14.30-18.00

Cena: 100,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: opiekunowie stażu
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Tamara Kozikowska