Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zdalnie i stacjonarnie - sieć współpracy nauczycieli wykorzystujących TIK w swojej pracyProgram:
  1. Wymiana doświadczeń z uczestnikami sieci
  2. Propozycje rozwijania kreatywności i innowacyjności u uczniów
  3. Wykorzystywanie portali edukacyjnych, darmowych programów i aplikacji w pracy zdalnej i stacjonarnej
  4. Tworzenie atrakcyjnych materiałów na zajęcia edukacyjne i zdalne

Kontakt: Ewa Olejnik - tel. 54-231 33 42, w. 28, e-mail; e.olejnik@cen.info.pl

Praca zdalna: 23.09.2020 - 30.06.2021


Terminy realizacji:
00-00-0000 w godz.
08-10-2020 w godz. 15.00-17.15
04-11-2020 w godz. 15.00-17.15
03-02-2021 w godz. 15.00-17.15

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Ewa Olejnik