Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zintegrowany System Kwalifikacji narzędziem pracy nauczyciela/doradcy zawodowego (warsztaty)Program:
  1. Podstawowe założenia ZSK
  2. Walidacja procesu certyfikacji
  3. Polska rama Kwalifikacji a globalny rynek pracy

Terminy realizacji:
18-03-2021 w godz. 15.00-18.00

Cena: 40,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński