Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zmiany na egzaminie maturalnym z WOS w 2021 roku (seminarium online)Program:

Moduły:

1. Założenia zmian w wymaganiach maturalnych w roku 2021. Zmiany w przepisach prawa dotyczące egzaminu maturalnego w 2021 roku

2. Szczegółowa analiza wymagań maturalnych z WOS po zmianach 


Terminy realizacji:
20-01-2021 w godz. 14.00-17.00

Cena: forma bezpłatna zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele WOS
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka