Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zmiany w egzaminie maturalnym z chemii w roku 2021 (seminarium)Program:

Moduły:

1. Zmiany dotyczące organizacji matury 2021, wymagania egzaminacyjne a obwiązująca podstawa prawna

2. Analiza arkuszy maturalnych z lat ubiegłych a wymagania egzaminacyjne - matura 2021

3. Dyskusja moderowana dotycząca zmian na egzaminie maturalnym 2021


Terminy realizacji:
14-01-2021 w godz. 10.00-12.00

Cena: forma bezpłatna zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele chemii w liceach i technikach
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska, Konrad Trokowski