Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zmiany w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 roku (warsztaty online)Program:

Moduły:

1. Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 w zakresie języka polskiego

2. Analiza porównawcza

3. Wdrożenie zmian w pracy z uczniem


Terminy realizacji:
18-01-2021 w godz.

Cena: forma bezpłatna zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk