Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym z języka polskiego( warsztaty online)Program:

1. Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i sczegółowych na egzaminie maturalnym w roku 2021 w zakresie języka polskiego

2. Analiza porównawcz

3. Wdrożenie zmain w pracy z uczniem


Terminy realizacji:
21-01-2021 w godz. 15.00-18.00

Cena: forma bezpłatna zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk