Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym z matematyki w 2021 roku (warsztaty online)Program:

1. Analiza zmian w egzaminie maturalnym w 2021 roku

2. Analiza zadań pod katem egzaminu maturlanego w 2021 roku


Terminy realizacji:
09-02-2021 w godz. 16.00-18.15

Cena: forma bezpłatna zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Bogusława Stuczyńska