Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zróbmy to razem, czyli o metodzie projektu raz jeszcze (warsztaty)Program:
  1. Metoda projektu - etapy, dokumentacja, ewaluacja - aspekty teoretyczne
  2. Wykorzystanie innych metod aktywizujących w projekcie
  3. Praktyczne zastosowanie metody projektu w pracy z dziećmi młodszymi 

Terminy realizacji:
11-03-2021 w godz. 14.45-18.00
18-03-2021 w godz. 14.45-18.00
25-03-2021 w godz. 14.45-18.00

Cena: 120,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska