Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zrozumieć - zaplanować - zmotywować - nauczyć. Warsztat pracy skutecznego nauczyciela (warsztaty)Program:
  1. Diagnozowanie potencjału grupy
  2. Rola i sposoby planowania
  3. Motywacja najważniejszym elementem procesu uczenia się
  4. Metody i formy pracy dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia
  5. Style pracy  nauczyciela

Terminy realizacji:
22-03-2021 w godz. 16:30-19:00
29-03-2021 w godz. 16:30-19:00

Cena: 80,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska