Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kursy kwalifikacyjne

Szczegółowe informacje dotyczące każdego kursu uzyskają Państwo pod numerem telefonu 54 231 33 42 wew. 19