Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

*Pola obowiązkowe
Proponowany temat szkolenia*
Forma zajęć*
Konsultacje
Warsztaty
Szkolenie
Seminarium
Debata
Adresat formy*
Rada pedagogiczna
Zespół zadaniowy
Zespół problemowy:
Zespół przedmiotowy:
Liczba godzin zajęć*
Przewidywana liczba uczestników*
Miejsce realizacji zajęć*
Proponowany termin zajęć*
Dane osoby kontaktowej
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Telefon kontaktowy*
Informacje o placówce
Pełna nazwa szkoły/placówki*
Miejscowość*
Adres (ulica, numer)*
Kod pocztowy (xx-xxx)*
Gmina*
Powiat*
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w zakresie związanym z udziałem w zajęciach
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną o ofercie szkoleniowej KPCEN we Włocławku
Szkoła zobowiązuje się do przekazania na konto KPCEN we Włocławku kosztów szkolenia zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie.
Dane osobowe podane poniżej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133/97, poz 883 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest KPCEN we Włocławku ul. Nowomiejska 15A. Podanie danych jest dobrowolne, uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.